Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: định giá cổ phiếu

Các Phương Pháp Định Giá Cổ Phiếu

Các Phương Pháp Định Giá Cổ Phiếu

Kỹ Năng Đầu Tư CK, Phân Tích Chứng Khoán, Phân Tích Cơ Bản, Thông tin Chứng Khoán
Khi mới bước chân vào chứng khoán thì nên lựa chọn loại cổ phiếu như thế nào để thực hiện mua vào, không phải chỉ luôn theo sát thị trường và chăm chăm vào mua cổ phiếu đang tăng. Mà còn là dự đoán được những cổ phiếu có tính tiềm năng, một kỹ năng mà các NĐT chứng khoán cần có là định giá cổ phiếu. Vậy có những phương pháp định giá cổ phiếu nào bạn có thể áp dụng Định giá cổ phiếu  Định giá cổ phiếu là hoạt động đánh giá loại cổ phiếu đó thật sự sẽ có giá trị bao nhiêu. Chúng ta sẽ dựa vào định giá này và tiến hành mua vào cổ phiếu đó khi thấy giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với giá trị mà ta đã định giá. Như khi NĐT định giá cho cổ phiếu sữa Vinamilk xứng đáng với mức giá 200.000 đồng, nhưng hiện tại giá bán trên thị trường là 150.000 đồng thì NĐT tiến hành mua vào cổ phiếu VNM, ch...