Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: chi trả cổ tức

Điểm danh những doanh nghiệp chốt chi trả cổ tức tuần 15/12-18/12

Điểm danh những doanh nghiệp chốt chi trả cổ tức tuần 15/12-18/12

Thông tin Cổ Phiếu
Tuần mới từ 15/12 đến 18/12/2020 các doanh nghiệp tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm. Ngày 15/12/2020: PGC, CAV, PDT, SPH Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán là 30/12/2020. CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 31/12/2020. CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PDT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán tương ứng 28/12/2020. CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán là 5/1/2021. Ngày 16/12/2020: PLC, TMS, TFC, TQN Tổng công ty Hóa dầu P...