Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Bảo Hiểm Xã Hội

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định rất rõ mức hưởng bảo hiểm y tế (với BHYT trái tuyến năm 2021); trong đó có quy định về 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến. Cụ thể, đến đầu năm 2021; mức hưởng BHYT trái tuyến sẽ được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương; với 40% chi phí điều trị nội trú. Riêng tại các bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú và áp dụng trên phạm vi cả nước (trước đây là 60%). Cuối cùng là, tại bệnh viện tuyến huyện với 100% chi phí khám chữa bệnh.  Bên cạnh đó, Luật BHYT sửa đổi cũng quy định rõ; từ năm 2021 sẽ có 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến, cụ thể: Trường hợp 1:  Áp dụng với người dân tộc thiểu số và những người thuộc diện hộ nghè...
Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Trong điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi). Cùng chúng tôi cập nhật những chính sách mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế có tác động lớn đến mọi người kể từ năm 2021: 1. Tăng tuổi nghỉ hưu Kể từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) sẽ được quy định cụ thể như sau: - Với điều kiện lao động bình thường, tính từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam theo quy định là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi); Sau đó, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. C...
Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Khi đã có đủ năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Bên cạnh đó, nhiều người lao động sẽ còn được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; nếu thời gian đóng cao hơn quy định. Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu Theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật BHXH 2014; Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu; ngoài lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Để được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; theo quy định người lao động phải có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng 75%. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng đối tượng mà số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% là khác nhau. Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014; người lao động...
Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Theo Điều 169 Luật Lao động 2019, để được hưởng lương hưu; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc phải có đủ số năm đóng cũng như đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.  1. Tuổi hưu - Theo khoản 2 Điều 169, kể từ năm 2021, từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được tăng theo lộ trình. Trong đó, tuổi nghỉ hưu bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, Điều 169 cũng quy định:  - Khoản 3 Điều 169 có quy định, với người bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; làm việc ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn c...