Thứ Tư, Tháng Năm 29

Điểm danh những doanh nghiệp chốt chi trả cổ tức tuần 15/12-18/12

Tuần mới từ 15/12 đến 18/12/2020 các doanh nghiệp tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 14/12-18/12

Ngày 15/12/2020: PGC, CAV, PDT, SPH

Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán là 30/12/2020.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 31/12/2020.

CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PDT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán tương ứng 28/12/2020.

CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán là 5/1/2021.

Ngày 16/12/2020: PLC, TMS, TFC, TQN

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 30/12/2020.

CTCP Transimex (TMS) chi trả cổ tức 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán là 31/12/2020. Đồng thời công ty này cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành tương ứng hơn 106 tỷ đồng.

CTCP Trang (TFC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 29/12/2020.

CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8,735%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Xem thêm: 4 yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá vàng tuần tới

Ngày 17/12/2020: MSN, CTG, KDC, MH3, DPR, VGG, TRC, BRR, VIR, CLH

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Masan (MSN) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020. 

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/1/2021. 

CTCP Tập đoàn Kido (KDC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/1/2021.

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán vào 29/1/2021.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 31/3/2021.

Tổng Công ty May Việt Tiến (VGG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 4/1/2021.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/1/2020.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Ngày 18/12/2020: PPC, HTI, PCC, BDG, HPD, UIC, GHC

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 12/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (PCC) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP May mặc Bình Dương (BDG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Idico (UIC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thờii gian thanh toán 29/12/2020.

Nguồn: Cafef

Tác giả: Hồng Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *