Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: doang nghiệp

Doanh nghiệp Logistics đầu tư mua xe đầu kéo

Doanh nghiệp Logistics đầu tư mua xe đầu kéo

Phân Tích Chứng Khoán, Phân Tích Cơ Bản
Vào dịp cuối năm, các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào mua xe đầu kéo, container. Lí do các doanh nghiệp đầu tư mua xe là vì nhu cầu vận chuyển cuối năm, vốn FDI cũng đang tăng mạnh. Các số liệu cho TCH cung cấp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ( TCH) đã cung cấp số liệu. Nhờ đó chúng ta đánh giá được doanh số xe đầu kéo do TCH  cung cấp đang ở mức cao. Tháng 6 năm 2020 TCH cho thấy sự tăng mạnh về doanh số bán ra của xe container. Việc này đã chứng tỏ ngành phụ trợ của sản xuất công nghiệp logistics, vận tải, các dịch vụ liên quan đến container đang được hưởng mức tăng trương cao và lợi lớn Ví dụ như doanh số xe Navistar đã bán ra khoảng 243 xe vào tháng 9. Vào tháng 10 và tháng 11 giảm còn 90 và 100 xe. Tuy nhiên đến tháng 12 này doanh số đến nay đã tăng vọt đến 190 x...