Thứ Hai, Tháng Tư 15

Thẻ: hướng dẫn đầu tư cổ phiếu

Cổ phiếu là gì? Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu (Update 2020) – Phần I

Cổ phiếu là gì? Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu (Update 2020) – Phần I

Kỹ Năng Đầu Tư CK, Thông tin Chứng Khoán
Khái niệm về cổ phiếu? Bạn có biết được Cổ phiếu là gì? được hiểu là giấy chứng nhận số tiền mà cổ đông đó đã đầu tư vào doanh nghiệp. Đó là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN của cổ đông. Những hiểu nhầm về cổ phiếu "Sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp" Chắc có lẽ bạn! bạn cũng đã từng nghe một định nghĩa cổ phiếu khá phổ biến như sau: "Như bạn cũng đã biết chỉ có những công ty cổ phần (CTCP) chỉ mới được phép phát hành cổ phiếu. Vì vốn điều lệ của CTCP được chia là làm nhiều phần bằng nhau, hay còn được gọi là cổ phần. Những người mua cổ phần được gọi là cổ đông. Trong mỗi cổ đông sẽ được cấp một giấy chứng nhận là cổ phiếu. Vì vậy, cổ phiều là bằng chứng và chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đồng với CTCP. Chính vì thế, bạn nắm giữ cổ phiếu càng ...