Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: ngân sách nhà nước

{2020} – Ngân sách nhà nước bội thu từ ngân hàng

{2020} – Ngân sách nhà nước bội thu từ ngân hàng

Ngân Hàng, Tài Chính
Ngân sách Nhà nước dự kiến sẽ thu về hơn 3.300 tỷ đồng từ việc nhận cổ tức bằng tiền mặt của 2 ông lớn trong ngành ngân hàng là Vietcombank và VietinBank trong tháng tới Vietcombank  Mới đây, Vietcombank đã ra thông báo về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. Theo đó, Vietcombank sẽ tiến hành thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là 22/12/2020. Ngày thanh toán cổ tức chậm nhất sẽ là ngày 8/1/2021. Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, theo dự kiến Vietcombank sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông. Trong cơ cấu cổ đông của Vietcombank, Nhà nước nắm giữ tới 74,8%, cổ đông chiến lược Mizuho nắm 15% vốn cổ phần. Theo đó, dự kiến ngân sách...