Thứ Tư, Tháng Năm 29

Thẻ: tiền lương

Từ ngày 1/1/2021 áp dụng chính sách tiền lương mới

Từ ngày 1/1/2021 áp dụng chính sách tiền lương mới

Tài Chính
Bắt đầu từ ngày 1/1/2021 này sẽ chính thức áp dụng các chính sách tiền lương mới. Trong đó có một loạt các quy định về bảng lương, mức lương tối thiểu, thanh lương. Hình thức trả lương, lương thôi việc cũng như tiền thưởng lễ tết. Tất cả sẽ tiến hành theo chiều hướng mở hơn. Mức lương tối thiểu được áp dụng theo vùng, ấn định theo tháng, giờ Theo đó, mức tiền lương tối thiểu sẽ được xác định dựa trên 7 yếu tố. Bao gồm: Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình. Quan hệ cung cầu lao động. Sức chi trả của doanh nghiệp. Năng suất và sức lao động. Tình hình việc làm và thất nghiệp. Bổ sung thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia So với trước đó, thành viên Hội đ...