Thứ Hai, Tháng Sáu 17

Thẻ: Trái phiếu doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu đang lệch pha với năng lực tài chính của chính doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu đang lệch pha với năng lực tài chính của chính doanh nghiệp

Thông tin Cổ Phiếu, Trái Phiếu
Nhiều doanh nghiệp mặc dù có năng lực tài chính yếu nhưng lại  huy động được vốn bằng trái phiếu với mức lãi suất tương đương với doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt. Điều này gây rất nhiều rủi ro cho thị trường cũng như các nhà đầu tư.  Hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ diễn ra sôi động Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid; song vẫn đang diễn ra rất sôi động. Chủ yếu vẫn là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức. Các nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ về số lượng thông qua các quỹ trái phiếu và đầu tư trực tiếp. Theo dữ liệu của FiinRating (Bộ phận xếp hạng tín nhiệm của FiinGroup) về 71 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2020 đã cho thấy chỉ t...