Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: Vietin Bank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank trích ngàn tỷ từ quỹ khen thưởng, phúc lợi

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank trích ngàn tỷ từ quỹ khen thưởng, phúc lợi

Ngân Hàng, Tài Chính
Ông lớn ngành ngân hàng công bố khoản tiền ngàn tỷ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (CTG) vừa thông qua phương án trích các quỹ năm 2018 và năm 2019. [2020] Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ trích hơn 1,393 nghìn tỷ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi Năm 2020 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ trích hơn 1,393 nghìn tỷ đồng từ lợi nhuận riêng lẻ sau thuế 2018 vào quỹ khen thưởng, phúc lợi. Theo đó, quỹ này được ghi chú là 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cùng với 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vi...