Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: 4 chỉ báo chứng khoán

Xem Biểu Đồ Chứng Khoán – 4 Chỉ Báo Đơn Giản

Xem Biểu Đồ Chứng Khoán – 4 Chỉ Báo Đơn Giản

Nhận Định Cổ Phiếu, Phân Tích Chứng Khoán, Phân Tích Cơ Bản, Thông tin Cổ Phiếu
Tham gia vào thị trường chứng khoán chính là bước vào thế giới kinh doanh, một cuộc chơi mới đầy những tiềm năng nhưng cũng không kém rủi ro dành cho các tay mơ. Để trở thành dân đầu tư hiệu quả trước tiên bạn phải xem và hiểu được tiếng nói của các biểu đồ hay con số trên sàn. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 4 chỉ báo đơn giản cần nắm rõ để có thể hiểu được tiếng nói của các biểu đồ chứng khoán. Nền tảng khi bước đầu phân tích kỹ thuật trong chứng khoán sẽ  hầu hết dựa vào lý thuyết Dow. Trong lý thuyết này nói rằng giá cổ phiếu đã phản ánh mọi thứ có thể ảnh hưởng đến công ty như là tâm lý, chính sách hay kết quả kinh doanh... Lý thuyết Dow Đây được xem là nền tảng, giống như viên gạch đầu tiên để nghiên cứu về phân tích kỹ thuật chứng khoán. Tuy có nhược điểm về độ trễ, nó trái...