Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: bất động sản ven biển

Nhu cầu bất động sản ven biển tăng trong thời gian tới

Nhu cầu bất động sản ven biển tăng trong thời gian tới

Bất Động Sản
Giới đầu tư tại Việt Nam đang lựa chọn bất động sản ven biển như một kênh đầu tư hiệu quả. Nhờ tiềm năng to lớn về sở hữu cũng như lợi nhuận. Trong thời gian tới, nhu cầu của loại hình bất động sản ven biển được đánh giá sẽ tăng lên. Quỹ đất hạn chế, du lịch tăng trưởng nóng Ngành du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua. Đặc biệt là 3 năm gần đây (2017-2019), số lượng du khách đến Việt Nam tăng gấp đôi. Từ đó, du lịch Việt Nam được ví như viên ngọc tiềm ẩn với nhiều tiềm năng. Đề án phấn đấu đến năm 2025 tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỉ USD. Giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỉ USD. Ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP. Tạo ra 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp. Nâng dần tỉ lệ lao động trực tiếp phục vụ du lịch đư...