Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: BHXH

Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Trong điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi). Cùng chúng tôi cập nhật những chính sách mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế có tác động lớn đến mọi người kể từ năm 2021: 1. Tăng tuổi nghỉ hưu Kể từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) sẽ được quy định cụ thể như sau: - Với điều kiện lao động bình thường, tính từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam theo quy định là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi); Sau đó, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. C...
Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Theo Điều 169 Luật Lao động 2019, để được hưởng lương hưu; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc phải có đủ số năm đóng cũng như đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.  1. Tuổi hưu - Theo khoản 2 Điều 169, kể từ năm 2021, từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được tăng theo lộ trình. Trong đó, tuổi nghỉ hưu bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, Điều 169 cũng quy định:  - Khoản 3 Điều 169 có quy định, với người bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; làm việc ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn c...