Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: BHYT

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định rất rõ mức hưởng bảo hiểm y tế (với BHYT trái tuyến năm 2021); trong đó có quy định về 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến. Cụ thể, đến đầu năm 2021; mức hưởng BHYT trái tuyến sẽ được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương; với 40% chi phí điều trị nội trú. Riêng tại các bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú và áp dụng trên phạm vi cả nước (trước đây là 60%). Cuối cùng là, tại bệnh viện tuyến huyện với 100% chi phí khám chữa bệnh.  Bên cạnh đó, Luật BHYT sửa đổi cũng quy định rõ; từ năm 2021 sẽ có 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến, cụ thể: Trường hợp 1:  Áp dụng với người dân tộc thiểu số và những người thuộc diện hộ nghè...
Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Cập nhật 3 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Trong điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi). Cùng chúng tôi cập nhật những chính sách mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế có tác động lớn đến mọi người kể từ năm 2021: 1. Tăng tuổi nghỉ hưu Kể từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) sẽ được quy định cụ thể như sau: - Với điều kiện lao động bình thường, tính từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam theo quy định là 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng (hiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi); Sau đó, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. C...