Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: Bưu điện việt nam

Bưu điện Việt Nam “Chuyển đổi số để cất cánh”

Bưu điện Việt Nam “Chuyển đổi số để cất cánh”

Thông Tin Số
Bưu điện Việt Nam bắt buộc phải làm cuộc cách mạng lần hai. Với mục tiêu, không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu về bưu chính; Bưu điện Việt Nam còn hướng tới vị thế trở thành công ty fintech lớn nhất Việt Nam. Bắt buộc phải làm cách mạng chuyển đổi số Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2021 tổ chức bởi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ngày 18/12; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Vietnam Post. Đặc biệt, năm 2020 Vietnam Post hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu năm 2020 của doanh nghiệp là đạt doanh thu 20 nghìn tỷ đồng, nhưng thực tế đã đạt 26.387 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 540 tỷ đồng; trong đó đã nộp ngân sách nhà nước 796 tỷ đồng. “Mục tiêu mới của giai đoạn 2021 – 2025 là 67 nghìn tỷ đồng, và đến 2030 phải là 133 ...