Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: chứng khoán cơ sở

Chứng khoán phái sinh là gì? Đặc điểm chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là gì? Đặc điểm chứng khoán phái sinh

Chứng Khoán Phái Sinh, Thông tin Chứng Khoán
Chứng khoán phái sinh là gì? Đặc điểm của chứng khoán phái sinh? Sau đây, cổ phiếu vàng sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn đọc trong bài viết dưới đây: Khái niệm chứng khoán phái sinh là gì? Theo Khoản 9 Điều 3 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau: Chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai. Hay nói một cách khác, chứng khoán phái sinh là một trong những loại chứng khoán được hình thành trên một tài sản cơ sở hay tài sản gốc nhất định. Giá trị của chứng khoán phái sinh  phụ t...