Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là gì? Vai trò thị trường giao dịch chứng khoán update 2021

Thị trường chứng khoán là gì? Vai trò thị trường giao dịch chứng khoán update 2021

Nhận Định Chứng Khoán, Thông tin Chứng Khoán
"Thị trường chứng khoán là gì ? Vai trò của thị trường giao dịch chứng khoán. Vì sao cần phải có thị trường giao dịch chứng khoán. Hãy cũng cổ phiếu vàng xem qua bài viết dưới đây nhé!" Khái niệm thị trường chứng khoán là gì  Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi để diễn ra các giao dịch mua bán trao đổi các loại chứng khoán. Các quan hệ mua bán trao đổi này sẽ làm thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán, Thực chất đây là quá trình vận động của tư bản chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh. TTCK sẽ không giống với các thị trường các hàng hóa thông thường khác vì hàng hóa của thị trường chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt, là quyền sở hữu về tư bản. Loại hàng hóa này cũng có giá trị và giá trị sử dụng. Như vậy, có thể nói, bản chất của TTCK là một thị trường thể hiện mối qua...