Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: chuyển nhượng

Thành Công Group thâu tóm Chứng khoán HVS

Thành Công Group thâu tóm Chứng khoán HVS

Nhận Định Cổ Phiếu, Thông tin Cổ Phiếu
Trên đà thành công trong kinh doanh, Thành Công Group dần mở rộng hoạt động sang 2 mảng là bất động sản và tài chính. Riêng mảng tài chính, theo nhiều nguồn tin Thành Công Group và các bên liên quan đang nắm giữ một lượng cổ phần lớn tại Eximbank. Và tiếp đó việc mua lại Chứng khoán HVS sẽ mở rộng thêm về lĩnh vực tài chính của Thành Công Group. Chính thức chuyển nhượng 100% cổ phần của HVS Ngày 4/12/2020, Chứng khoán HVS Việt Nam đã nhận quyết định của UBCKNN về vấn đề chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của HVS. Trong đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Đình Đại và bà Lê Hồng Anh; sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn của HVS từ các cổ đông cá nhân hiện hữu là ông Phạm Ngọc Chiến, ông Đường Văn Tài và ông Hoàng Nguyễn Thanh Hùng. Cụ thể, theo đó bà Lê Hồng...