Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: giảm lãi suất cho vay

NHNN sẽ có chỉ thị giảm lãi suất cho vay khoản cũ

NHNN sẽ có chỉ thị giảm lãi suất cho vay khoản cũ

Ngân Hàng, Tài Chính
Trong năm 2021 tới các ngân hàng cần phải giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhằm giảm lãi suất cho vay. Đặc biệt với các khoản vay cũ, trung và dài hạn. Đây là yêu cầu được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Trong cuộc họp mới nhất với các ngân hàng. Theo đó, Thống đốc yêu cầu ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị của các ngân hàng. Cần chú ý một số nhiệm vụ kinh doanh trong năm tới. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 cần được các nhà băng xây dựng sao cho phù hợp. Xét về định hướng, tín dụng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng tại Nghị quyết của Chính phủ. Tham gia cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao ngành ngân hàng. Bởi từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã ba lần giảm lãi suất điều hành khoảng từ 1,5 đến 2% một năm. Đây là mức giảm sâu nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, Th...