Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: giảm phí tham quan

[Quảng Bình] Giảm đến 50% phí tham quan hang động trong năm 2021

[Quảng Bình] Giảm đến 50% phí tham quan hang động trong năm 2021

Cuộc Sống, Du Lịch
Ngày 9 tháng 12 năm 2020, tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVII, HĐND đã thông qua nghị quyết về giảm mức phí tham quan các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Quảng Bình giảm đến 50% phí tham quan các địa điểm du lịch để kích cầu du lịch Giảm 20% phí tham quan 5 hang động Cụ thể là, 5 hang động, tour được giảm 20% phí tham quan, trong thời gian 06 tháng từ tháng 01 đến 03 năm 2021, và tháng 10 đến 12 năm 2021. Năm địa điểm du lịch nổi tiếng được giảm 20% mức phí tham quan bao gồm: động Phong Nha - Tiên Sơn, động Thiên Đường và hang Mẹ bồng con, điểm du lịch sinh thái Nước Moọc, điểm du lịch Vườn thực vật và tuyến du lịch sông Chày - hang Tối. Giảm 50% phí tham quan 9 dịch vụ du lịch Bên cạnh đó, sẽ có 9 dịch vụ du lịch được giảm mức phí 50% tron...