Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: giao dịch ký quỹ chứng khoán

Những Điều Cần Biết Về Giao Dịch Ký Qũy Chứng Khoán

Những Điều Cần Biết Về Giao Dịch Ký Qũy Chứng Khoán

Kỹ Năng Đầu Tư CK, Thông tin Chứng Khoán
Giao dịch ký quỹ Giao dịch ký quỹ là hình thức giao dịch trên sàn chứng khoán bằng việc sử dụng tiền vay từ công ty chứng khoán. Ký quỹ ám nhằm chỉ khoản tài sản đầu tư mà nhà đầu tư bỏ ra ban đầu (tiền hoặc chứng khoán) được dùng để thế chấp cho khoản vay. Công ty chứng khoán sẽ như một ngân hàng đứng ra thu xếp nguồn vốn giúp nhà đầu tư để thanh toán hộ theo thỏa thuận ký kết giữ hai bên tại Hợp đồng mở tài khoản Nhà đầu tư sử dụng giao dịch ký quỹ giúp tăng lượng chứng khoán có thể mua vào nhiều hơn, cao hơn so với việc chỉ sử dụng lượng tiền mặt mà mình đã bỏ ra ban đầu. Tại sao nên sử dụng giao dịch ký quỹ Những lợi ích của sử dụng giao dịch ký quỹ Lợi ích lớn nhất trong sử dụng giao dịch ký quỹ và là lý do khiến các nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm này của các công ty c...