Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: giao thông

Quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm của chủ xe cơ giới

Quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm của chủ xe cơ giới

Bảo Hiểm, Tài Chính
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa có tác dụng bảo vệ tài chính cho người mua bảo hiểm, vừa để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nếu gặp phải tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Chính vì thế, chủ xe cơ giới cần nắm rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ khi tham gia loại bảo hiểm này. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm Xuất phát từ lợi ích chung của xã hội cũng như từng thành viên trong cộng đồng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới được triển khai tại hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam. Nó được đánh giá là một những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Theo thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 Bộ Tài chính quy định về quy tắc; điều khoản, biểu phí và trách nhiệm...