Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm của chủ xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa có tác dụng bảo vệ tài chính cho người mua bảo hiểm, vừa để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nếu gặp phải tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Chính vì thế, chủ xe cơ giới cần nắm rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ khi tham gia loại bảo hiểm này.

Những hạng mục bảo hiểm ô tô nổi bật cần phải biết

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm

Xuất phát từ lợi ích chung của xã hội cũng như từng thành viên trong cộng đồng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới được triển khai tại hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam. Nó được đánh giá là một những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 Bộ Tài chính quy định về quy tắc; điều khoản, biểu phí và trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới đã quy định; chủ xe ô tô, mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định.

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm duy nhất giữa chủ phương tiện và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi phương tiện được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Quyền của chủ xe cơ giới

Khi tham gia loại hình bảo hiểm này, chủ xe cơ giới có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm; yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết; thực hiện và huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm. Chủ xe cũng có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng; đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp có thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm; chủ xe có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng. Trường hợp chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh; phí bảo hiểm được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm

Theo quy định, mức trách nhiệm bảo hiểm của đơn vị bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô; xe máy gây ra là 50 triệu đồng/vụ; đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn. Bên cạnh việc bồi thường cho chủ xe; một phần số tiền bảo hiểm sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân khi gặp tai nạn giao thông. Trong trường hợp không xác định được xe gây tai nạn hoặc tai nạn không thuộc phạm vi bảo hiểm; nạn nhân sẽ được hỗ trợ bồi thường nhân đạo số tiền lên đến 20 triệu đồng/người.

Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới

Nghĩa vụ

Cùng những quyền lợi được hưởng; chủ xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC. Theo đó, chủ xe cơ giới phải tham gia và thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định. Khi mua bảo hiểm, chủ xe phải cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Chủ xe cơ giới phải tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp có sự thay đổi về mục đích sử dụng xe dẫn đến tăng hoặc giảm các rủi ro được bảo hiểm; chủ xe cơ giới phải kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm; để áp dụng mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Chủ phương tiện phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông; xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông; các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Khi xảy ra tai nạn giao thông

Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe cơ giới có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết; tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản bảo vệ hiện trường tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn; đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản; hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ xe phải cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó; phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu theo quy định.

Nguồn: Tạp chí kinh tế

Tác giả: Hồng Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *