Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: Khái niệm chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh và những giao dịch trên thị trường CKPS

Chứng khoán phái sinh và những giao dịch trên thị trường CKPS

Chứng Khoán Phái Sinh, Thông tin Chứng Khoán
CKPS là một trong những thuật ngữ khá mơ hồ với nhiều bạn đọc. Với những đặc điểm của chứng khoán phái sinh (CKPS) giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Hãy cùng cổ phiếu vàng tìm hiểu qua bài viết dưới đây! Khái niệm cơ bản về chứng khoán phái sinh là gì? Theo Khoản 9 Điều 3 của Luật chứng khoán 2019 quy định như sau: Chứng khoán phái sinh là một trong những công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định trong một khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai. CKPS là một trong những loại chứng khoán được hình thành trên một tài sản cơ sở ha...