Chủ Nhật, Tháng Năm 26

Thẻ: khám chữa bệnh trái tuyến

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định rất rõ mức hưởng bảo hiểm y tế (với BHYT trái tuyến năm 2021); trong đó có quy định về 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến. Cụ thể, đến đầu năm 2021; mức hưởng BHYT trái tuyến sẽ được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương; với 40% chi phí điều trị nội trú. Riêng tại các bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú và áp dụng trên phạm vi cả nước (trước đây là 60%). Cuối cùng là, tại bệnh viện tuyến huyện với 100% chi phí khám chữa bệnh.  Bên cạnh đó, Luật BHYT sửa đổi cũng quy định rõ; từ năm 2021 sẽ có 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến mà vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến, cụ thể: Trường hợp 1:  Áp dụng với người dân tộc thiểu số và những người thuộc diện hộ nghè...