Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: Luật lao động

Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Đóng BHXH đủ năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Theo Điều 169 Luật Lao động 2019, để được hưởng lương hưu; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc phải có đủ số năm đóng cũng như đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.  1. Tuổi hưu - Theo khoản 2 Điều 169, kể từ năm 2021, từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được tăng theo lộ trình. Trong đó, tuổi nghỉ hưu bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, Điều 169 cũng quy định:  - Khoản 3 Điều 169 có quy định, với người bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; làm việc ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn c...