Thứ Năm, Tháng Bảy 25

Thẻ: Mối quan hệ USD và Vàng

Hiểu Về Mối Quan Hệ Giữa Giá Vàng Và Giá USD

Hiểu Về Mối Quan Hệ Giữa Giá Vàng Và Giá USD

Tài Chính, Vàng - Ngoại Tệ
Phần lớn mọi người đều biết rằng khi USD Mỹ mạnh thì giá vàng giảm xuống. Tương tự khi USD Mỹ yếu thì giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, nhiều lúc do ảnh hưởng bởi nguồn cung và cầu, đã có thời điểm vàng và USD Mỹ tăng giá cùng nhau. Vậy mối quan hệ giữa giá vàng và giá USD là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến giá USD Các yếu tố này thường chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo một báo cáo cho biết khi giá dầu giảm, khi niềm tin của người tiêu dùng gia tăng hay do giá bất động sản tăng đều có xu hướng liên quan đến cải thiện nền kinh tế và điều đó làm tăng sức mạnh của đồng USD. Và ngược lại, khi nền kinh tế không ổn định, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm đến các nguồn đầu tư thay thế khác là các loại tài sản có mức độ an toàn hơn. Họ chuyển sang đầu tư vào tài sản hữu hình: kim loại quý, đá quý...