Thứ Bảy, Tháng Năm 25

Hiểu Về Mối Quan Hệ Giữa Giá Vàng Và Giá USD

Phần lớn mọi người đều biết rằng khi USD Mỹ mạnh thì giá vàng giảm xuống. Tương tự khi USD Mỹ yếu thì giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, nhiều lúc do ảnh hưởng bởi nguồn cung và cầu, đã có thời điểm vàng và USD Mỹ tăng giá cùng nhau. Vậy mối quan hệ giữa giá vàng và giá USD là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá USD

Các yếu tố này thường chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo một báo cáo cho biết khi giá dầu giảm, khi niềm tin của người tiêu dùng gia tăng hay do giá bất động sản tăng đều có xu hướng liên quan đến cải thiện nền kinh tế và điều đó làm tăng sức mạnh của đồng USD.

Và ngược lại, khi nền kinh tế không ổn định, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm đến các nguồn đầu tư thay thế khác là các loại tài sản có mức độ an toàn hơn. Họ chuyển sang đầu tư vào tài sản hữu hình: kim loại quý, đá quý, vàng, bất động sản hay là loại tiền tệ khác. Chính điều này làm cho giá của các tài sản hữu hình khác tăng lên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá USD

Những yếu tố kể trên không phải lúc nào cũng biến động hòa hợp với nhau. Các ngân hàng Trung ương và Quốc tế cũng tạo nhiều sự biến động lên thị trường và tạo nên sự phức tạp thêm cho mối quan hệ giữa đồng USD và giá vàng. Bằng việc các ngân hàng Trung ương và Quốc tế sẽ thường xuyên giao dịch bằng những loại tiền tệ khác nhau, bao gồm đồng USD để kích thích nền kinh tế hoặc giúp tự bảo vệ các đồng tiền của quốc gia.

Mối quan hệ giữa đồng USD và giá vàng

Vẫn có những biến động nhất định xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trên. Nếu nhìn vào biểu đồ, đây là dạng điển hình cho mối liên hệ giữa đồng USD và giá vàng. Sự so sánh này được thể hiện bằng chỉ số tiền tệ DXY và tỷ số vàng. Điều đặc biệt thú vị chính là sự nghịch biến trong mối quan hệ giữa đồng USD và  giá vàng chỉ được thúc đẩy xảy ra sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ bản vị vàng vào thời gian năm 1933.

Mối quan hệ giữa đồng USD và giá vàng

Ở chế độ bản vị vàng, giá trị của đồng USD có liên hệ trực tiếp với giá vàng. Mỗi đồng USD in ra được gắn liền với một lượng vàng dự trữ nhất định mà sau đó sẽ được mua và bán tại một mức giá cố định. Và Mỹ đã bãi bỏ chế độ này từ năm 1933 dưới sắc lệnh của vị Tổng thống Roosevelt.

Tuy nhiên ở nước Mỹ vẫn cho phép những chính phủ nước ngoài khác trao đổi tiền giấy để lấy vàng cho đến giai đoạn năm 1971. Khi Tổng thống Nixon xóa bỏ hoàn toàn hệ thống tiền tệ này và chuyển Hoa Kỳ sang hệ thống tiền tệ pháp định.

Tương lai tiếp diễn của liên kết USD và vàng

Việc sẽ quay trở lại sử dụng hệ thống tiền tệ; được bảo đảm bằng tài sản cố định như vàng; là không có khả năng trong tương lai gần. Chính vì vậy; sự biến động của giá vàng sẽ vẫn phản ánh mức độ mạnh hay yếu của đồng USD. Tác động lên nền kinh tế của nước ta; cũng như nhu cầu trên thế giới về tài sản hữu hình như kim loại quý. Do đó, vàng hay các loại tài sản hữu hình khác sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng; như một cách phòng ngừa rủi ro do sự mất giá của đồng tiền. Trở thành nơi an toàn cho các nhà đầu tư trong thời điểm bất ổn của nền kinh tế, chính trị và thị trường.

Nguồn: vnrebates

Giá vàng 26/12: Tăng suốt tuần, gần mức 56 triệu/lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *