Thứ Hai, Tháng Tư 15

Thẻ: nền kinh tế

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2028

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2028

Cập nhập KQKD
Theo dự báo năm 2028, Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này cũng sớm hơn dự tính trước đó. Lý do từ sự tương phản của việc phục hồi sau đại dịch của hai cường quốc. Hiện nay, chủ đề gần như bao trùm của nền kinh tế toàn cầu là cuộc đấu tranh kinh tế cùng quyền lực mềm giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) nhận định. Đại dịch Covid-19 và thiệt hại kinh tế sau đại dịch chắc chắn làm nghiêng cán cân cạnh tranh có lợi cho phía Trung Quốc. Bằng việc quản lý khéo léo trong đại dịch. Và cách ly sớm một cách nghiêm ngặt đã đem lại hiệu quả kinh tế một cách tương đối cho Trung Quốc. Giai đoạn 2021 - 2025, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trung bình 5,7%. Đến giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có khả năn...