Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: ngân hàng lên sàn chứng khoán năm 2020

Các Ngân Hàng Chạy Nước Rút Ồ Ạt Lên Sàn Năm 2020

Các Ngân Hàng Chạy Nước Rút Ồ Ạt Lên Sàn Năm 2020

Ngân Hàng, Nhận Định Chứng Khoán, Tài Chính, Thông tin Chứng Khoán
Đã có 9 ngân hàng lên sàn hay chuyển sàn thành công trong năm 2020 này. Làn sóng chuyển sàn cũng đã góp phần tạo nên sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu vua trong thời gian vừa qua. Chiến lược phát triển ngành ngân hàng do Chính phủ đề ra Trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến giai đoạn năm 2025, và xây dựng định hướng đến giai đoạn năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tháng 8/2018. Chính phủ đã đề ra những mục tiêu trong chiến lược phát triển này. Trong đó, đến năm 2020 là phải hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trong năm 2019 chỉ có 1 ngân hàng đã đăng ký giao dịch thành công trên UPCoM. Đến cuối năm 2019 thì mới chỉ có 18/30 ngân hàng đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán. Vậy nên năm 2020 nà...