Thứ Sáu, Tháng Năm 24

Thẻ: Ngân hàng Nhà nước

Thẻ chip sẽ thay thế thẻ ATM từ cuối tháng 03-2021

Thẻ chip sẽ thay thế thẻ ATM từ cuối tháng 03-2021

Ngân Hàng, Tài Chính
Thẻ chip sẽ thay thế thẻ ATM từ cuối tháng 03-2021 Dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021 và thay thế bằng thẻ chip. Thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước. Thay thế thẻ từ ATM bằng thẻ chip. Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng đang được lấy ý kiến. Quy định mới nhằm ngăn ngừa hiện tượng một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành thẻ mới là thẻ từ cho khách hàng. Ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021. Ngân hàng Nhà nước bắt buộc các tổ chức chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip Ngân hàng Nhà nước bổ sung thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng mới phải là thẻ chip nội địa. Để các ngân hàng tích cực trong côn...