Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: quy trình giao dịch chứng khoán

{Bạn có Biết} – Quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiện như nào?

{Bạn có Biết} – Quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiện như nào?

Chứng Khoán Phái Sinh, Kỹ Năng Đầu Tư CK, Nhận Định Chứng Khoán, Thông tin Chứng Khoán
Giao dịch chứng khoán là Mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Việc mua, bán chứng khoán có thể được thực hiện trên thị trường có tổ chức (sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán) hoặc trên những thị trường phi tổ chức. Vậy quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiện như nào? Quy trình giao dịch báo giá Thứ nhất, Truy cập hệ thống Trong một khoảng thời gian quy định trước khi tiến hành giao dịch, đại diện giao dịch sẽ thực hiện truy cập vào hệ thống. Chậm nhất là 30 phút trước thời gian giao dịch, đại diện giao dịch sẽ thực hiện truy cập vào hệ thống. Đặc biệt đại diện giao dịch phải truy cập vào đúng username đã được cung cấp. Đối với những đại diện giao dịch mới lần đầu sử dụng username phải thực hiện thay đổi password ngay sau khi truy...