Thứ Bảy, Tháng Năm 25

{Bạn có Biết} – Quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiện như nào?

Giao dịch chứng khoán là Mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Việc mua, bán chứng khoán có thể được thực hiện trên thị trường có tổ chức (sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán) hoặc trên những thị trường phi tổ chức. Vậy quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiện như nào?

quy trình giao dịch chứng khoán

Quy trình giao dịch báo giá

Thứ nhất, Truy cập hệ thống

  • Trong một khoảng thời gian quy định trước khi tiến hành giao dịch, đại diện giao dịch sẽ thực hiện truy cập vào hệ thống.
  • Chậm nhất là 30 phút trước thời gian giao dịch, đại diện giao dịch sẽ thực hiện truy cập vào hệ thống.
  • Đặc biệt đại diện giao dịch phải truy cập vào đúng username đã được cung cấp. Đối với những đại diện giao dịch mới lần đầu sử dụng username phải thực hiện thay đổi password ngay sau khi truy cập lần đầu.
  • Trong trường hợp không truy cập được, đại diện giao dịch phải báo ngay cho người có thẩm quyền hoặc là cán bộ quản lý giao dịch của sở giao dịch chứng khoán để xử lý.

Thứ hai, Kiểm tra thông tin về chứng khoán, kiểm tra thông tin về thị trường

Trước giờ nhập lệnh giao dịch, đại diện giao dịch tra cứu các thông tin về chứng khoán, thông tin chi tiết về một loại chứng khoán giao dịch và các thông tin về thị trường.

Thứ ba, Nhập lệnh giao dịch vào hệ thống

Trong một khoảng thời gian được phép nhập lệnh, đại diện giao dịch phải nhập lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch theo đúng thao tác do sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn.

Thứ tư, Kiểm tra các lệnh đã nhập vào hệ thống

Trong giờ giao dịch, đại diện giao dịch có thể kiểm tra tất cả các danh sách lệnh đã nhập vào hệ thống giao dịch trong sổ lệnh báo giá của trung tâm.

Thứ năm, Kiểm tra kết quả giao dịch

Khi đã có kết quả giao dịch, đại diện giao dịch phải tiến hành kiểm tra kết quả giao dịch trong sổ lệnh kết quả giao dịch báo giá trung tâm.

Thứ sáu, Tra cứu thông tin

Trong giờ giao dịch, đại diện giao dịch có thể tiến hành tra cứu thông tin số lệnh và tra cứu thông tin giao dịch, bao gồm :

  • Thứ nhất: Tra cứu sổ lệnh: Sổ lệnh thông thường; Danh sách lệnh được thực hiện; Sổ lệnh giao dịch báo giá
  • Thứ hai: Tra cứu thông tin giao dịch:
  • Thông tin chung của thị trường
  • Thông tin chứng khoán giao dịch

Cuối cùng là Trao đổi tin tức và In báo cáo giao dịch

Quy trình giao dịch thỏa thuận

Quy trình giao dịch thỏa thuận

Nhập và xem lệnh mua/ lệnh bán của giao dịch thỏa thuận

Trong thời gian giao dịch; đại diện giao dịch nhập lệnh mua/lệnh bán giao dịch thỏa thuận (nếu có) vào hệ thống giao dịch. Lệnh giao dịch thỏa thuận sau đó có thể được gửi đến cho một đối tác; hoặc gửi đến cho toàn bộ thị trường theo yêu cầu của khách hàng.Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể thì lệnh này phải gửi đến toàn bộ thị trường

Bên cạnh đó, đại diện giao dịch có thể kiểm tra các thông tin về lệnh mua/lệnh bán giao dịch thỏa thuận do mình gửi đi và của các đối tác gửi đến trong sổ lệnh đặt giao dịch thỏa thuận.

Không những thế! Đại diện giao dịch có thể hủy lệnh mua/lệnh bán giao dịch thỏa thuận của chính công ty mình mà không cần xin phép tước trung tâm giao dịch chứng khoán.

Thực hiện giao dịch thỏa thuận

Nhập lệnh giao dịch thỏa thuận

Đặc biệt trong trường hợp bên Mua và bên Bán trong giao dịch thỏa thuận thuộc cùng một thành viên (là trường hợp giữa 2 nhà đầu tư cùng thuộc 1 thành viên; hoặc giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán thành viên đó); sau khi thỏa thuận, đại diện giao dịch sẽ tiến hành nhập lệnh giao dịch thỏa thuận vào hệ thống giao dịch.

  • Trường hợp 1: Giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn theo quy định của quy trình này là; đại diện giao dịch được phép lựa chọn các hình thức thanh toán; (theo sự thỏa thuận giữa 2 bên mua và bán).
  • Trường hợp 2:  Thực hiện giao dịch thỏa thuận thanh toán trực tiếp; hệ thống sẽ yêu cầu đại diện giao dịch nhập Ngày thanh toán (theo sự thỏa thuận giữa 2 bên Mua và Bán).

Ngược lại nếu bên Mua và bên Bán trong giao dịch thỏa thuận thuộc hai thành viên (là trường hợp giữa 2 khách hàng thuộc 2 công ty chứng khoán thành viên khác nhau; giữa 2 công ty chứng khoán thành viên hoặc giữa khách hàng và công ty chứng khoán thành viên khác); sau khi thỏa thuận đại diện giao dịch bên Bán sẽ có trách nhiệm nhập giao dịch thỏa thuận vào hệ thống. Sau đó, đại diện giao dịch bên Mua xác nhận giao dịch thỏa thuận này.

Kiểm tra kết quả giao dịch thỏa thuận

Sau khi hoàn tất tất cả công việc thực hiện giao dịch thỏa thuận; đại diện giao dịch kiểm tra các thông tin chi tiết trong sổ kết quả giao dịch thỏa thuận.

Tra cứu thông tin về giao dịch thỏa thuận

Trong giờ giao dịch theo quy định; đại diện giao dịch có thể thực hiện tra cứu; thông tin giao dịch thỏa thuận chi tiết trên hệ thống.

In kết quả giao dịch thỏa thuận

Sau khi kết thúc phiên giao dịch; công ty chứng khoán thành viên tiến hành in kết quả giao dịch thỏa thuận. Trong ngày theo mẫu đã có sẵn của trung tâm giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Cổ phiếu nào dẫn sóng trong năm 2020

Trên đây là tư vấn của cổ phiếu vàng về Quy trình giao dịch chứng khoán. Để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc những tin tức mới nhất về chứng khoán Tại Đây!.

Theo N.P

Nguồn tham khảo: lawkey.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *