Thứ Sáu, Tháng Năm 24

Thẻ: thao túng tiền tệ

Việt Nam nằm trong danh sách thao túng tiền tệ của Hoa kỳ

Việt Nam nằm trong danh sách thao túng tiền tệ của Hoa kỳ

Tài Chính, Tư Vấn Tài Chính
Về vấn đề Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ. Phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra quan điểm chính thức. Ngày 16/12/2020 Ngân hàng Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính (BTC) Hoa Kỳ đã ban hành bản báo cáo. Nội dung về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ". Cụ thể BTC Hoa Kỳ đã lập danh sách giám sát có 10 nền kinh tế. Bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ và Thái Lan. Theo quy định của Đạo luật Xúc tiến và tăng cường thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ. BTC Hoa Kỳ cần thực hiện phân tích nâng cao về chính sách tỷ giá và kinh tế đối ngoại của các đối tác thương mại lớn. Thỏa mãn các tiêu chí về thặng dự thương mại song phương với Hoa Kỳ. Thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp ...