Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: tính trợ câp

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Bảo Hiểm Xã Hội, Tài Chính
Khi đã có đủ năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Bên cạnh đó, nhiều người lao động sẽ còn được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; nếu thời gian đóng cao hơn quy định. Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu Theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật BHXH 2014; Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu; ngoài lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Để được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; theo quy định người lao động phải có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng 75%. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng đối tượng mà số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% là khác nhau. Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014; người lao động...