Thứ Năm, Tháng Năm 23

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Khi đã có đủ năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Bên cạnh đó, nhiều người lao động sẽ còn được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; nếu thời gian đóng cao hơn quy định.

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu mới nhất

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật BHXH 2014; Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu; ngoài lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Để được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; theo quy định người lao động phải có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng 75%. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng đối tượng mà số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% là khác nhau.

Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014; người lao động tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện) khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; nếu muốn được hưởng tỉ lệ lương hưu tối đa 75% thì cần đóng BHXH với số năm như sau: Lao động nữ, thời gian nghỉ hưu từ 2021 số năm đóng BHXH là 30 năm; Lao động nam, thời gian nghỉ hưu từ 2021, 2022 số năm đóng BHXH tương ứng là 34, 35 năm

Như vậy, để được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, từ năm 2021; lao động nữ phải có trên 30 năm đóng BHXH; lao động nam phải có trên 34 năm đóng BHXH (nếu nam nghỉ hưu từ 2022 thì cần đóng BHXH trên 35 năm).

Cách tính 

Mức hưởng trợ cấp 1 lần khi về hưu được quy định tại khoản 2; Điều 75 Luật BHXH như sau: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%; cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH

– Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH tự nguyện:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH + Tổng mức thu nhập chọn đóng BHXH của các tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH

Để tính mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, người lao động có thể áp dụng theo công thức:

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu mới nhất

* Lao động nữ: Mức trợ cấp từ năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH – 30) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ví dụ: Bà X có 34 năm 10 tháng đóng BHXH được làm tròn thành 35 năm. Bà X tham gia BHXH với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH là 5 triệu đồng/tháng. Đến hết tháng 8-2021, bà X đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm này, bà X có 34 năm 10 tháng đóng BHXH. Như vậy, ngoài lương hưu hàng tháng, bà X còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

– Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = (35 – 30) x 0,5 x 05 triệu đồng = 12,5 triệu đồng.

* Lao động nam:

– Mức trợ cấp từ năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH – 34) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

– Mức trợ cấp từ năm 2022 = (Tổng số năm đóng BHXH – 35) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ví dụ: Ông A nghỉ hưu vào tháng 6-2021, bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 7 triệu đồng/tháng. Tính đến thời điểm nghỉ, ông A có 40 năm 5 tháng đóng BHXH. Theo quy định trên, ngoài việc được hưởng lương hưu hàng tháng; ông A còn được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu như sau:

– Ông A có 40 năm 5 tháng đóng BHXH được làm tròn thành 40,5 năm.

– Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = (40,5 – 34) x 0,5 x 07 triệu đồng= 22,5 triệu đồng.

Nguồn: Vietnamnet

Tác giả: Hồng Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *