Thứ Năm, Tháng Năm 23

Thẻ: vắc-xin

Phí mua bảo hiểm cho người tình nguyện tiêm vắc-xin Covid-19 là bao nhiêu?

Phí mua bảo hiểm cho người tình nguyện tiêm vắc-xin Covid-19 là bao nhiêu?

Bảo Hiểm, Tài Chính
Cá nhân khi tham gia thử nghiệm vắc-xin Covid-19 sẽ được Công ty Nanogen chi trả phí mua bảo hiểm. Đơn vị này dự trù kinh phí khoảng 20 tỉ đồng cho những rủi ro của tình nguyện viên khi thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19. Thử nghiệm mũi vắc - xin đầu tiên trên người Sáng ngày 17-12, Học viện Quân y (Hà Nội) đã tiêm thử nghiệm mũi vắc-xin Covid-19 Nano Covax đầu tiên trên người. Đây là giai đoạn 1 nằm trong chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19. Giai đoạn này có 60 tình nguyện viên từ 18 - 50 tuổi tham gia và được chia ngẫu nhiên vào 3 nhóm; bao gồm nhóm 1a với 20 người dùng liều 25 mcg; nhóm 1b gồm 20 người dùng mức liều 50 mcg và cuối cùng là nhóm 1c gồm 20 người dùng mức liều 75 mcg. Tất cả các tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 này sẽ được tiêm bắp 2 mũi vắc-...