Chủ Nhật, Tháng Năm 26

Trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo phải thận trọng

Theo SSI Research dự báo hoạt động tín nhiệm của trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được đẩy mạnh triển khai trong cuối năm 2020. Giữa bối cảnh nhu cầu với TPDN tăng cao trong khi nguồn cung sụt giảm. Thị trường thứ cấp vẫn hết sức sôi động.

Nhu cầu thị trường với trái phiếu doanh nghiệp vẫn ở mức cao

Các doanh nghiệp trong quý 3/2020, phát hành tổng cộng 164.4 ngàn tỷ đồng trái phiếu – tăng 29%. So với quý trước và tăng 95% so với cùng kỳ 2019. Tổng lượng TPDN phát hành 9 tháng đầu năm là 341 ngàn tỷ đồng. Tăng 79% so với cùng kỳ 2019. Quy mô thị trường TPDN tính trên GDP tăng nhanh từ mức 11.4% tại cuối 2019 lên 14.4% vào cuối tháng 9/2020.

Trong 9 tháng đầu năm, số lượng trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường vượt tổng của cả năm 2019. Nhưng tỷ lệ phát hành/khối lượng chào bán bình quân đã tăng lên mức 98%. So với 93% của năm 2019. Tỷ lệ phát hành thành công của tất cả các nhóm đều cải thiện. Trong đó mạnh nhất là nhóm trái phiếu BĐS khi tăng từ mức 87.5% (2019) lên tới 97.2% (9 tháng đầu năm 2020). Theo SSI Research, điều này cho thấy nhu cầu thị trường đối với TPDN đang ở mức rất cao.

Trong tổng số 341 ngàn tỷ TPDN phát hành 9 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp BĐS phát hành 137.5 ngàn tỷ đồng (40.3%). Ngân hàng phát hành 95,6 ngàn tỷ đồng (28%). Doanh nghiệp năng lượng và khoáng sản phát hành 27,8 ngàn tỷ đồng (8.2%). Các định chế tài chính khác phát hành 9 ngàn tỷ đồng (2.7%). Doanh nghiệp phát triển hạ tầng phát hành 6.7 ngàn tỷ đồng (2%). Còn lại là các doanh nghiệp khác.

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn là tổ chức phát hành nhiều nhất. Lượng trái phiếu các doanh nghiệp BĐS phát hành trong quý 3/2020 là gần 63 ngàn tỷ đồng. Tập trung vào tháng 7 và 8/2020. Tương đương 44% tổng TPDN BĐS phát hành 9 tháng 2020.

Thận trọng với các trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu

Ngày 28/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin TPDN tại HNX. Theo đó thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ được công bố trên HNX. Sau đó rất vắn tắt và không có các thông tin cơ bản về lãi suất, bên mua, tài sản đảm bảo…

Trái phiếu doanh nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2020, nếu loại trừ 98 ngàn tỷ đồng TPDN không có thông tin về tài sản đảm bảo. Và toàn bộ 101.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu ngân hàng. CTCK không có tài sản đảm bảo. Số trái phiếu trái phiếu không có tài sản đảm bảo là 43.5 ngàn tỷ. Gồm: 20.5 ngàn tỷ là trái phiếu BĐS (TNR Holdings, Địa ốc Phú Long, CTCP BĐS Mỹ, CTCP Phú Thượng…). Và 22.6 ngàn tỷ trái phiếu của các doanh nghiệp khác (Sovico, Masan, BCGIPA…).

Có 29.1 ngàn tỷ trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức phát hành hoặc của bên thứ 3. Gồm: 22.9 ngàn tỷ đồng trái phiếu BĐS (CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt, Novaland…). Và các trái phiếu của Tổng CTCP Thiết bị Điện VN, Camimex, Uniben,…

SSI Research không đánh giá cao chất lượng tài sản đảm bảo là cổ phiếu. Vì khi sự kiện vi phạm xảy ra, giá trị cổ phiếu sẽ sụt giảm rất nhanh. Thậm chí giá trị cổ phiếu của tổ chức phát hành có thể về 0. Nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán/phá sản. Các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xem xét đầu tư vào các trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu.

Xem thêm nhiều bài viết mới nhất tại đây!

Nguồn: VnExpress.net

Trần Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *